תמיסת נתיכים/מבודד ניתוק נתיכים

  • CGF-5C Malleable Iron Suspension Clamp For Electric Power Accessories

    מהדק מתלי ברזל CGF-5C ניתנים לאביזרי חשמל

    אביזרי כוח הם אביזרי מתכת המחברים ומשלבים מכשירים שונים במערכת החשמל ומשחקים תפקיד בהעברת עומס מכני, עומס חשמלי והגנה מסוימת.
  • Fuse Cut-out Bushing Insulator

    מבודד ניתוק חיתוך נתיכים

    תותב חייב להיות מתוכנן לעמוד בעוצמת השדה החשמלי המיוצר בבידוד, כאשר קיים חומר מוארק כלשהו. ככל שעוצמת השדה החשמלי עולה, נתיבי דליפה עלולים להתפתח בתוך הבידוד. אם האנרגיה של נתיב הדליפה מתגברת על החוזק הדיאלקטרי של הבידוד, היא עלולה לנקב את הבידוד ולאפשר לאנרגיה החשמלית להוביל אל החומר הקרקע הקרוב ביותר ולגרום לשריפה וקשת.